pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Odlewnie Polskie SA (ODL)

Pełna nazwa ODLEWNIE POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ROGOWSKIEGO 22 27-200 STARACHOWICE
Telefon (41) 275 86 00- 02; 275-86-05
Prezes Zbigniew Ronduda
Fax (41) 2758681
WWW www.odlewniepolskie.pl
E-mail zarzad@odlewniepolskie.pl
ISIN PLODLPL00013

Komunikaty spółki: Odlewnie Polskie SA (ODL)

2016-08-31 14:04 Zawarcie z Ministrem Rozwoju umowy o dofinansowanie projektu
2016-08-30 07:59 Raport półroczny SA-P 2016
2016-08-02 13:51 Rejestracja warunkowego podwyżsdzenia kapitału zakładowego
2016-07-19 15:02 Realizacja istotnej umowy
2016-07-13 08:22 Zmiana udziału Banku Handlowego w Warszawie S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ODLEWNI POLSKICH S.A.
2016-07-11 14:04 Informacja o transakcji nabycia akcji wsłasnych przez Spółkę
2016-07-08 13:06 Rozliczenie transakcji nabycia akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w ramach skupu akcji własnych
2016-07-06 14:23 Przyjęcie ofert sprzedaży akcji złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
2016-06-27 15:27 Zawarcie mowy kredytowej i aneksu do umowy o limit wierzytelnosci z bankiem
2016-06-15 13:35 Korekta raportu bieżącego nr 16/2016
2016-06-13 13:05 Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
2016-06-06 14:46 Decyzja Zarządu o przyjęciu ogólnych warunków i ramowego harmonogramu skupu akcji własnych Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
2016-06-01 14:52 Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki
2016-05-20 14:20 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
2016-05-17 11:50 Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osoby, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie
2016-05-12 07:15 Raport kwartalny SA-Q 1/2016
2016-04-28 16:01 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej
2016-04-27 16:03 Lista Akcjonariuszy posiadfających powyżej 5% na ZWZ Spółki w dniu 27.04.2016 r.
2016-04-27 15:58 Powołanie Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji
2016-04-27 15:33 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.04.2016 r.
2016-03-31 19:11 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2016-03-31 16:34 Powołanie Zarządu Spółki kolejnej kadencji
2016-03-29 07:24 SA-R
2016-03-22 10:47 Zmiana terminu przekazania [przez Spółkę raportu rocznego - SA-R 2015
2016-02-29 07:43 Raport kwartalny SA-Q 4/2015
2016-01-27 14:15 Terminarz przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2016 r.
2016-01-22 14:09 Wyniki kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach
2016-01-07 13:05 Przekroczenie przez akcjonariusza progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
2016-01-05 13:12 przekroczenie progu 10% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
2015-12-30 10:19 zbycie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. akcji ODLEWNI POLSKICH S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm