pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: NFI EMF SA (EMF)

Pełna nazwa EMPIK MEDIA & FASHION SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MARSZAŁKOWSKA 104/122 00-017 WARSZAWA
Telefon (022) 461-08-50; 461-08-05; 461-08-00
Prezes Marek Ondrejka
Fax (022) 461-08-01
WWW www.emf.pl
E-mail info@emf-group.eu
ISIN PLNFI1500011

Komunikaty spółki: NFI EMF SA (EMF)

2016-10-14 14:16 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Empik Media & Fashion S.A.
2016-10-07 15:57 Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Empik Media & Fashion S.A. o zamiarze transgranicznego połączenia się z Bookzz Holdings Limited
2016-09-28 20:33 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-09-28 20:25 Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)
2016-09-22 19:29 Zmiany warunków Umowy pożyczki.
2016-09-22 13:37 Podjęcie decyzji o zamiarze transgranicznego połączenia się EMF z Bookzz Holdings Limited oraz publikacja planu połączenia transgranicznego
2016-08-31 18:47 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-23 15:03 INFORMACJA O PODJĘCIU DECYZJI O ZAMIARZE POŁĄCZENIA EMITENTA
2016-08-09 08:34 Akcjonariusze powyżej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08 sierpnia 2016 roku.
2016-08-09 08:30 UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZ SPOLKI
2016-08-02 10:45 Zawiadomienia o zmianach udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2016-08-02 10:42 ZMIANA W ORGANACH ZARZĄDZAJĄCYCH EMITENTA
2016-07-14 21:38 Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 roku.
2016-07-06 10:54 Zawiadomienia o zmianach udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2016-07-01 20:18 Akcjonariusze powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 roku.
2016-07-01 19:06 Zawarcie znaczącej umowy.
2016-07-01 18:56 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 roku.
2016-06-29 19:03 Wybór Biegłego Rewidenta
2016-06-29 12:29 ZMIANY W SKŁADZIE ORGANÓW NADZORUJĄCYCH I ZARZĄDZAJĄCYCH EMITENTA
2016-06-09 12:54 REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU
2016-06-08 18:07 INFORMACJA O WYKUPIE I UMORZENIU POZOSTAJĄCYCH W OBROCIE OBLIGACJI TRANSZY SH/2014
2016-06-03 18:12 ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
2016-05-24 23:42 Zawarcie znaczącej umowy
2016-05-16 19:55 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-10 23:26 INFORMACJA O ZAWARCIU W DNIU 10 MAJA 2016 R. UMOWY KREDYTOWEJ
2016-05-10 23:26 ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ZACIĄGNIĘCIA ZADŁUŻENIA W CELU REFINANSOWANIA OBLIGACJI ORAZ ZAWIADOMIENIE OBLIGATARIUSZY O ZAMIARZE SKORZYSTANIA Z OPCJI EMITENTA WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU
2016-05-10 23:19 INFORMACJA O ZAWARCIU W DNIU 9 MAJA 2016 R. UMOWY W SPRAWIE ROZLICZENIA SPRZEDAŻY
2016-05-05 21:57 Transakcje na akcjach emitenta.
2016-05-04 17:10 Rozliczenie Wezwania, transakcje na akcjach EMF
2016-04-29 18:44 Skonsolidowany raport roczny RS 2015

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm