pieniadz.pl

NFI EMF SA
Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)

28-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-28
Skrócona nazwa emitenta
EMPIK MEDIA & FASHION S.A.
Temat
Powzięcie wiadomości o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu _zniesienie dematerializacji akcji_
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport bieżący nr 36/2016Zarząd Empik Media & Fashion S.A. _"Spółka"_ informuje, że na podstawie komunikatu z 322. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego _"Komisja"_ w dniu 27 września 2016 r. opublikowanego na stronie internetowej Komisji w tym samym dniu oraz dostępnego na dzień niniejszego raportu bieżącego na stronie internetowej Komisji _www.knf.gov.pl_, Spółka powzięła wiadomość, że w dniu 27 września 2016 r. Komisja podjęła decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu _zniesienie dematerializacji akcji_. Komisja określiła termin zaprzestania podlegania przez Spółkę obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na dzień 18 października 2016 r.
Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Komisji, Spółka złoży wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o ustanie uczestnictwa Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wycofanie z depozytu wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę z dniem 18 października 2016 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 569/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku_ _MAR_.

Marek Ondrejka
Prezes Zarządu

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-02

+ więcej
  • EUR euro 4,7079  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 4,2803 -1,04%  -4,51gr
  • GBP funt 5,2838 -0,83%  -4,41gr
  • CHF frank 4,7147 -0,16%  -0,75gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm