pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Netmedia SA (NEM)

Pełna nazwa NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WORONICZA 15 02-625 WARSZAWA
Telefon (022) 567-31-00
Prezes Andrzej Wierzba
Fax (022) 567-31-01
WWW www.netmedia.com.pl
E-mail sekretariat@netmedia.com.pl
ISIN PLNTMDA00018

Komunikaty spółki: Netmedia SA (NEM)

2016-10-13 15:01 Stanowisko Zarządu NETMEDIA S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji NETMEDIA S.A.
2016-10-03 17:30 Zawarcie umowy w ramach wygranego przetargu
2016-10-03 16:47 Sprostowanie omyłki pisarskiej opublikowanej Raportem bieżącym 28/2016 w dniu 3 października 2016 r.
2016-10-03 16:22 Informacja o przekroczeniu przez akcjonariuszy progu 66% w wyniku zawarcia porozumienia
2016-10-03 15:51 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej, zawarcie porozumienia między akcjonariuszami Emitenta oraz planowane ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta
2016-09-23 17:49 Zawarcie umowy w ramach wygranego przetargu
2016-09-14 16:38 Nabycie spółki przez zależną od Emitenta spółkę
2016-09-13 17:24 Zawarcie umów w ramach wygranego przetargu
2016-09-05 20:30 Pozew sądowy
2016-09-01 18:21 Zawarcie aneksu do umowy z bankiem ING Bank Śląski S.A.
2016-09-01 16:15 Zawarcie umowy w ramach wygranego przetargu
2016-09-01 00:00 PSr
2016-08-11 14:12 Informacja o przewidywanym wpływie wyników spółki stowarzyszonej na skonsolidowane wyniki Grupy Netmedia
2016-08-09 19:54 Informacja o decyzji UOKiK w związku z planowanym nabyciem spółki
2016-07-21 16:03 Informacja o przekroczeniu przez akcjonariusza progu 50%
2016-07-21 15:48 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
2016-07-20 09:41 Informacje o zgłoszeniu koncentracji do UOKiK w związku z planowanym nabyciem spółki
2016-07-19 19:18 Informacja o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta (eTravel S.A.) jako najkorzystniejszej w ramach postępowania przetargowego
2016-07-05 18:05 Zawarcie umowy dotyczącej nabycia spółki przez zależną od Emitenta spółkę
2016-07-01 16:11 Sprzedaż przez Emitenta akcji spółki zależnej
2016-06-30 14:30 Przedłużenie negocjacji dotyczących umowy nabycia spółki przez zależną od Emitenta spółkę
2016-06-29 21:00 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2016 r.
2016-06-28 17:02 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2016 r.
2016-06-24 16:53 Informacja o wpłynięciu środków od inwestorów za objęte akcje spółki zależnej
2016-06-24 14:24 Uzgodnienie warunków nabycia spółki przez zależną od Emitenta spółkę
2016-06-21 15:10 Informacja o inwestycji w spółkę zależną
2016-06-14 20:31 Informacja o zakończeniu z sukcesem rozmów dotyczących inwestycji w spółkę zależną
2016-06-14 17:51 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta - eTravel S.A., istotnej umowy z Frontex
2016-06-01 19:52 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2016-05-16 17:14 QSr

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm