pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: MW Trade SA (MWT)

Pełna nazwa M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 125/200 53-317 WROCŁAW
Telefon (071) 790-20-50
Prezes Rafał Wasilewski
Fax (071) 790-20-55
WWW www.mwtrade.pl
E-mail biuro@mwtrade.pl
ISIN PLMWTRD00013

Komunikaty spółki: MW Trade SA (MWT)

2016-11-04 18:04 Raport kwartalny Q 3/2016
2016-11-02 10:18 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2016 roku
2016-10-11 14:52 Zawarcie umów poręczenia
2016-10-05 15:30 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA
2016-10-05 15:16 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
2016-10-05 15:10 Uchwały NWZA podjęte 05.10.2016 r.
2016-09-30 14:24 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na NWZA
2016-09-27 16:31 Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA
2016-09-09 13:28 Zawarcie umowy poręczenia
2016-09-08 12:22 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał
2016-08-31 16:20 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej
2016-08-11 18:34 Raport półroczny P 2016
2016-08-08 15:12 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2016 roku
2016-08-04 16:10 Ugoda mediacyjna
2016-07-27 16:10 Informacja nt. wartości zobowiązań
2016-06-30 15:14 Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BPH SA
2016-06-13 11:11 Wykup obligacji
2016-06-10 16:23 Emisja obligacji
2016-05-25 14:10 Powołanie Zarządu na nową kadencję
2016-05-23 15:13 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA
2016-05-20 15:35 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
2016-05-20 15:31 Uchwały ZWZA podjęte 20.05.2016 r.
2016-05-20 15:29 Uchwała ZWZA ws. wypłaty dywidendy
2016-05-17 10:02 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej
2016-05-16 15:44 Zawarcie umowy znaczącej
2016-05-13 06:35 Raport kwartalny Q 1/2016
2016-04-26 11:02 Wykup obligacji
2016-04-22 14:28 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał
2016-04-14 16:05 Zawarcie umowy znaczącej
2016-04-07 15:37 Akceptacja przez Radę Nadzorczą rekomendacji ws. wypłaty dywidendy

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm