pieniadz.pl

MW Trade SA
Zawarcie umów poręczenia

11-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-11
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Zawarcie umów poręczenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade SA _Spółka, Emitent_ informuje, że 11 października 2016 roku wpłynęła do Spółki podpisana przez drugą stronę - Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie _Bank_ – umowa poręczenia kredytu _Umowa_ z 5 października 2016 roku.

Celem poręczenia jest zabezpieczenie spłaty wierzytelności przysługujących Bankowi z tytułu kredytu w kwocie 20 mln zł - udzielonego przez Bank Jednostce Medycznej - wraz z należnymi odsetkami _Wierzytelności Zabezpieczone_. Poręczenie zostało udzielone na czas oznaczony, tj. do dnia całkowitej spłaty Wierzytelności Zabezpieczonych, nie dalej jednak niż do 31 grudnia 2026 roku.

Między Emitentem a JM nie istnieją żadne powiązania.

Szczegółowe warunki Umów _w tym warunki wynagrodzenia Spółki_ nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w transakcjach tego typu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm