pieniadz.pl

MW Trade SA
Uchwały NWZA podjęte 05.10.2016 r.

05-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-05
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Uchwały NWZA podjęte 05.10.2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade SA _Spółka_ przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki _NWZA_, które odbyło się 5 października 2016 roku.

Nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad NWZA, nie wniesiono żadnego sprzeciwu _szczegóły znajdują się w załączniku do niniejszego raportu_.

Podstawa prawna przekazania raportu:
§ 38 ust. 1 pkt 7, 8 oraz 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-09-27

+ więcej
  • EUR euro 4,7616 +0,11%  +0,50gr
  • USD dolar 4,9476 +0,74%  +3,63gr
  • GBP funt 5,3465 +1,22%  +6,43gr
  • CHF frank 5,0135 +0,58%  +2,89gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm