pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Muza SA (MZA)

Pełna nazwa MUZA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. SIENNA 73 00-833 WARSZAWA
Telefon (022) 621-17-75; 621-17-76; 621-50-58
Prezes Marcin Garliński
Fax (022) 629-23-49
WWW www.muza.com.pl
E-mail muza@muza.com.pl
ISIN PLMUZA000019

Komunikaty spółki: Muza SA (MZA)

2016-11-02 16:17 Kwestia współpracy z Matras S.A.
2016-10-13 17:00 Skup akcji własnych
2016-10-04 17:02 Skup akcji własnych
2016-09-30 16:54 Wypowiedzenie umowy o współpracy
2016-09-27 17:00 Skup akcji własnych
2016-09-20 09:38 Skup akcji własnych
2016-09-08 17:00 Skup akcji własnych
2016-08-30 17:09 Skonsolidowany raport półroczny PS 2016
2016-08-30 16:37 Umorzenie akcji własnych – wpis do Rejestru Przedsiębiorców przez Krajowy Rejestr Sądowy
2016-08-12 16:42 Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2016 r.
2016-08-02 16:26 Skup akcji własnych
2016-07-20 16:37 Przyjęcie programu skupu akcji własnych
2016-07-01 16:38 Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
2016-07-01 16:36 Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
2016-07-01 16:35 Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
2016-07-01 16:33 Informacja o zmianie posiadania akcji przez akcjonariusza powyżej 2 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
2016-07-01 16:32 Zmiana stanu posiadania akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w wyniku umowy pożyczki
2016-07-01 16:31 Zmiana stanu posiadania akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych w wyniku umowy pożyczki
2016-07-01 12:36 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 25.06.2016 roku
2016-06-25 13:50 Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej spółki Muza S.A.
2016-06-25 13:38 Umorzenie akcji własnych
2016-06-25 13:31 Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MUZA S.A. w dniu 25.06.2016 r.
2016-06-22 15:35 Nabycie akcji od Domu Maklerskiego oraz zakończenie programu skupu akcji własnych
2016-05-30 13:59 Ogłoszenie Zarządu Spółki pod firmą MUZA S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MUZA S.A. na dzień 25 czerwca 2016 roku oraz projekty uchwał
2016-05-13 17:10 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-29 17:18 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-04-29 17:14 Raport roczny R 2015
2016-04-01 15:01 Informacja o zawarciu znaczącej umowy
2016-03-22 11:08 Skup akcji własnych
2016-03-07 15:54 Skup akcji własnych

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm