pieniadz.pl

Mostostal-Export SA
Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF

10-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-10
Skrócona nazwa emitenta
MSX RESOURCES SA
Temat
Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd MSX RESOURCES S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 9 grudnia 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o wszczęciu z urzędu przez Komisję Nadzoru Finansowego, postepowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary administracyjnej w związku z podejrzeniem o niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych związanych z publikacją raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012, skonsolidowanego raportu śródrocznego za I półrocze 2012 roku, raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013 oraz skonsolidowanego raportu śródrocznego za III kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: § 36 rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) z dnia 19 lutego 2009 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-08-13

+ więcej
  • EUR euro 4,4011 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 3,7176 -1,02%  -3,82gr
  • GBP funt 4,8652 -0,77%  -3,76gr
  • CHF frank 4,0887 -0,29%  -1,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm