pieniadz.pl

MOJ SA
Powołanie Zarządu na nową kadencję.

27-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-27
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Powołanie Zarządu na nową kadencję.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MOJ S.A. w Katowicach informuje , że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 27 czerwcz 2016 r. podjęła uchwały :
- o ustanowieniu dwuosobowego składu Zarządu Spółki na kolejną IV _czwartą_ kadencję . Kadencja trwa trzy lata.
- w związku z upływem III kadencji Zarządu Spółki powołaniu na IV _czwartą_ wspólną kadencję Prezesa Zarządu MOJ S.A. Pana Romana Łoja z równoczesnym powierzeniem mu obowiązków Dyrektora Naczelnego,
- w związku z upływem III kadencji Zarządu Spółki powołaniu na IV _czwartą_ wspólną kadencję Wiceprezesa Zarządu MOJ S.A. Pana Przemysława Biskupa z równoczesnym powierzeniem mu obowiązków Dyrektora ds. Logistyki i Inwestycji.

Informacje dotyczące członków Zarządu :
Pan Roman Łój – Prezes Zarządu , Dyrektor Naczelny – lat 58 .
Posiada wykształcenie wyższe techniczne, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika.
PRZEBIEG EDKACJI:
2002r. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Studia Podyplomowe w zakresie prawa gospodarczego i handlowego.
1996r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania w górnictwie.
1987r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Studia Podyplomowe w zakresie konstrukcji i eksploatacji maszyn przeróbczych.
1977 – 1982r. Politechnika Śląska w Gliwicach
magister inżynier mechanik
PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:
IX.2015 – I. 2016 GK FASING S.A.
Doradca Zarządu
IX.2015 do nadal Greenway Sp. z o. o.
Wiceprezes Zarządu- wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w
stosunku do spółki MOJ S.A.

XI. 2014 – IX. 2015 Kopex S.A.
Z-ca Dyrektora Biura Projektów Energetycznych
X.2012 – X. 2014 Katowicki Holding Węglowy S.A.
Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania – Prezes Zarządu
XII 2010 – X. 2012 Katowicki Holding Węglowy S.A.
Prezes Zarządu
VI.2010 – XII. 2010 Katowicki Holding Węglowy S.A.
Wiceprezes Zarządu ds. Handlowo-Rynkowych
V.2008 – VI.2010 Katowicki Węgiel sp. z o.o.
Prezes Zarządu. Dyrektor Naczelny
I.2007 – V.2008 Katowicki Holding Węglowy S.A.
Dyrektor Zespołu – Główny Inżynier ds. Produkcji, Przeróbki i Jakości
X.2000 – XII.2006 Katowicki Holding Węglowy S.A.
Wiceprezes Zarządu ds. Handlowo-Rynkowych
VIII.1998 – X.2000 Katowicki Holding Węglowy S.A.
Zastępca Dyrektora Biura Handlowo – Rynkowego, Dyrektor Zespołu
V.1994 – VII.1998 KHWK S.A. KWK "Śląsk"
Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej i Zbytu
IX.1983 – V.1994 KHW S.A. "Kleofas"
Nadsztygar Przeróbki Mechanicznej Węgla
IX.1982 – VIII.1983 KHW S.A. KWK "Niwka-Modrzejów"
Starszy Specjalista ds. remontów

Według złożonego oświadczenia , pan Roman Łój nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej , jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Przemysław Biskup – Wiceprezes Zarządu – wiek 34 lata .
Posiada wykształcenie wyższe, uzyskał tytuł magistra w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie.
W 2014 roku ukończył studia podyplomowe na Akademii Polonijnej w Częstochowie w zakresie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej:
Od 03.10.2003 do nadal w Spółce Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A
Kolejno na stanowiskach:
– specjalista d.s. magazynowych
– kierowca
- Starszy Specjalista d.s. Transportu i Administracji
- Kierownik d.s. Transportu i Zakupów Materiałów Pozaprodukcyjnych
- Dyrektor d.s. Inwestycji, Transportu i Zakupów.
Od 01.04.2003 r. do nadal prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Moto-bis Przemysław Biskup w Tarnowskich Górach.

Od 08.08.2015 r. do nadal świadczy usługi doradztwa spółce Carbonex Sp. z o. o. w Katowicach.
Wykonywane prace nie są konkurencyjne w stosunku do spółki MOJ S.A.
Przemysław Biskup nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm