pieniadz.pl

MOJ SA
Wybór członków Rady Nadzorczej na nową IV kadencję.

27-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-27
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Wybór członków Rady Nadzorczej na nową IV kadencję.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MOJ S.A. w Katowicach informuje ,że w dniu 27 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach w podjętych uchwałach powołało skład Rady Nadzorczej na nową IV kadencję. W skład Rady Nadzorczej zostali powołani : Andrzej Bik , Sławomir Kubicki. Tadeusz Demel,Kazimierz Bik , Mateusz Bik .Cztery wybrane osoby zasiadały w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.Nowym członkiem Rady Nadzorczej jest Pan Mateusz Bik. Nowo wybrana Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2016 r. spośród swojego grona dokonała wyboru przewodniczącego , zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Rady, i tak :
- na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Pana Andrzeja Bik,
- na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Pana Sebastiana Kubickiego,
- na Sekretarza Rady Nadzorczej wybrano Pana Tadeusza Demela.

Równocześnie Zarząd MOJ S.A. realizując zasady ładu korporacyjnego zawarte w Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016 przekazuje w załączeniu informacje dotyczące czterech powołanych członków Rady Nadzorczej IV kadencji. Informacje dotyczące Pana Mateusza Bika zostaną upublicznione bezpośrednio po ich uzyskaniu.
Podstawa prawna : § 5 ust.1pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm