pieniadz.pl

MOJ SA
Załącznik do projektu uchwały nr4/2016 ZWZ MOJ S.A. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki MOJ Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

01-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-01
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Załącznik do projektu uchwały nr4/2016 ZWZ MOJ S.A. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki MOJ Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MOJ S.A. w Katowicach w uzupełnieniu do projektów uchwał na ZWZ MOJ S.A. zwołanego na 27 czerwca 2016 roku przekazuje załącznik do projektu uchwały ZWZ nr4/2016 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki MOJ Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Podstawa prawna : § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2009 r. nr 33 , poz.259_ wraz ze zmianami z 6 sierpnia 2009r _ Dz.U. z 2009 r. nr 131 poz.1080_ oraz 1 lipca 2012 r. _Dz.U z2012 r. nr 397_

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm