pieniadz.pl

MOJ SA
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MOJ S.A. zwołanego na dzień 27.06.2016 r.

01-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-01
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MOJ S.A. zwołanego na dzień 27.06.2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MOJ S.A. w Katowicach przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acjonariuszy Spółki MOJ S.A. w Katowicach zwołane na dzień 27 czerwca 2016 r. oraz załącznik do rojektu uchwały nr4/2016 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki MOJ Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Podstawa prawna : § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2009 r. nr 33 , poz.259_ wraz ze zmianami z 6 sierpnia 2009r _ Dz.U. z 2009 r. nr 131 poz.1080_ oraz 1 lipca 2012 r. _Dz.U z2012 r. nr 397_

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm