pieniadz.pl

MOJ SA
Zawarcie znaczącej umowy

31-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-01
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MOJ S.A. w Katowicach informuje , że w dniu 31 maja 2016 roku podpisał w wyniku wygranego przetargu publicznego umowę z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. na dostawę sprzęgieł hydrokinetycznych za kwotę 667,6 tys. zł .
Zamawiający oświadcza, że ustalono termin realizacji umów na 60 dni od daty wystawienia zamówienia a obowiązujący termin zapłaty ustalono na 90 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.Prawem obowiązującym dla podpisanej umowy są przepisy prawa polskiego.
Równocześnie Zarząd MOJ S.A. w Katowicach informuje , że wartość podpisanych i realizowanych kontraktów z KHW S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 3 916,1 tys. zł. tj. przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 31.03.2016r. wynosił 36.596,4 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim _Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259_

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm