pieniadz.pl

MOJ SA
Raport kwartalny SA-Q 1/2016

13-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
data przekazania: 2016-05-13
MOJ SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MOJ S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
40-859 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Tokarska 6
_ulica_ _numer_
_032_ 604 09 00 _032_ 604 09 01
_telefon_ _fax_
sekretariat@moj.com.pl www.moj.com.pl
_e-mail_ _www_
6342139773 27354901
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 342 15 442 2 145 3 722
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -71 791 -16 191
III. Zysk _strata_ brutto -311 584 -71 141
IV. Zysk _strata_ netto -269 408 -62 98
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 259 503 59 121
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 -121 -5 -29
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -732 -465 -168 -112
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -495 -82 -114 -20
IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 62 948 67 627 14 747 16 539
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 26 352 30 557 6 174 7 473
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 028 3 539 475 865
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 23 176 25 595 5 430 6 259
XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 36 596 37 070 8 574 9 066
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 9 827 9 827 2 302 2 403
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -0,03 0,04 -0,01 0,01
Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 3,72 3,77 0,87 0,92
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm