pieniadz.pl

MOJ SA
Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp.z o. o.

01-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-01
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp.z o. o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki MOJ S.A. w Katowicach informuje, że w dniu wczorajszym tj.31.03. 2016 roku, Spółka podpisała umowę o wspólnej realizacji ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o. budowy 12 domów w zabudowie szeregowej łańcuchowej w ramach inwestycji budowy osiedla mieszkańowego ZALESIE w Katowicach Podlesiu i Zarzeczu. Wartość umowy określono na kwotę 4 690 tys. zł.
W okresie od 17.03 2016 r. _ data opublikowania rap.bieżącego nr 8/2016 o transakcjach ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o._ do dnia wczorajszego tj. 31.03. 2016 roku _włączając powyższą umowę _ wyniosła łącznie 4 965 tys zł. Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm