pieniadz.pl

MOJ SA
Uzupełnienie informacji do RB-5_2016

03-02-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-03
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Uzupełnienie informacji do RB-5_2016
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki MOJ S.A. w uzupełnieniu do informacji przekazanej w RB-5_2016 z dn.01.02.2016 r.zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych poniżej podaje dane Pana WiceprezesaPrzemysława Biskupa wymagane w §28 pkt 4 do 6 :

Pan Przemysław Biskup – Wiceprezes Zarządu – wiek 34 lata .
Posiada wykształcenie wyższe, uzyskał tytuł magistra w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie.
W 2014 roku ukończył studia podyplomowe na Akademii Polonijnej w Częstochowie w zakresie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej:
Od 03.10.2003 do nadal w Spółce Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A
Kolejno na stanowiskach:
– specjalista d.s. magazynowych
– kierowca
- Starszy Specjalista d.s. Transportu i Administracji
- Kierownik d.s. Transportu i Zakupów Materiałów Pozaprodukcyjnych
- Dyrektor d.s. Inwestycji, Transportu i Zakupów.
Od 01.04.2003 r. do nadal prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Moto-bis Przemysław Biskup w Tarnowskich Górach.

Od 08.08.2015 r. do nadal świadczy usługi doradztwa spółce Carbonex Sp. z o. o. w Katowicach.
Wykonywane prace nie są konkurencyjne w stosunku do spółki MOJ S.A.
Przemysław Biskup nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm