pieniadz.pl

MOJ SA
Uzupełnienie informacji do RB-4_2016

03-02-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-03
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Uzupełnienie informacji do RB-4_2016
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki MOJ S.A. w uzupełnieniu do informacji przekazanej w RB-4_2016 z dn.01.02.2016 r.zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych poniżej podaje dane Pana Prezesa Romana Łoja wymagane w §28 pkt 4 do 6 :

Pan Roman Łój – Prezes Zarządu , Dyrektor Naczelny – lat 58 .
Posiada wykształcenie wyższe techniczne, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika.
PRZEBIEG EDKACJI:
2002r. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Studia Podyplomowe w zakresie prawa gospodarczego i handlowego.
1996r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania w górnictwie.
1987r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Studia Podyplomowe w zakresie konstrukcji i eksploatacji maszyn przeróbczych.
1977 – 1982r. Politechnika Śląska w Gliwicach
magister inżynier mechanik
PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:
IX.2015 – I. 2016 GK FASING S.A.
Doradca Zarządu
IX.2015 do nadal Greenway Sp. z o. o.
Wiceprezes Zarządu- wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w
stosunku do spółki MOJ S.A.

XI. 2014 – IX. 2015 Kopex S.A.
Z-ca Dyrektora Biura Projektów Energetycznych
X.2012 – X. 2014 Katowicki Holding Węglowy S.A.
Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania – Prezes Zarządu
XII 2010 – X. 2012 Katowicki Holding Węglowy S.A.
Prezes Zarządu
VI.2010 – XII. 2010 Katowicki Holding Węglowy S.A.
Wiceprezes Zarządu ds. Handlowo-Rynkowych
V.2008 – VI.2010 Katowicki Węgiel sp. z o.o.
Prezes Zarządu. Dyrektor Naczelny
I.2007 – V.2008 Katowicki Holding Węglowy S.A.
Dyrektor Zespołu – Główny Inżynier ds. Produkcji, Przeróbki i Jakości
X.2000 – XII.2006 Katowicki Holding Węglowy S.A.
Wiceprezes Zarządu ds. Handlowo-Rynkowych
VIII.1998 – X.2000 Katowicki Holding Węglowy S.A.
Zastępca Dyrektora Biura Handlowo – Rynkowego, Dyrektor Zespołu
V.1994 – VII.1998 KHWK S.A. KWK "Śląsk"
Główny Inżynier Przeróbki Mechanicznej i Zbytu
IX.1983 – V.1994 KHW S.A. "Kleofas"
Nadsztygar Przeróbki Mechanicznej Węgla
IX.1982 – VIII.1983 KHW S.A. KWK "Niwka-Modrzejów"
Starszy Specjalista ds. remontów

Według złożonego oświadczenia , pan Roman Łój nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej , jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm