pieniadz.pl

MOJ SA
Przedłużenie umów kredytowych .

19-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-19
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Przedłużenie umów kredytowych .
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki MOJ S.A. w Katowicach informuje, iż w dniu wczorajszympodpisał aneksy do umów kredytowych zawartych w 2013 roku z Getin Noble Bank S.A w Warszawie wydłużających okresy ich obowiązywania :
1/ aneks do umowy kredytowej o kredyt złotowy obrotowy rewolwingowy w rachunku kredytowym w kwocie 3 000 000,00 zł na poniższych warunkach :
- okres kredytowania: . do dnia 18.11.2016 r.
- cel kredytowania: finansowanie bieżącej działalności,
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie:
-Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku,
- Oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
-Poręczenie GK FASING SA,
-Hipoteka umowna na nieruchomości położonej w Katowicach-Zarzeczu.
2/ aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, w ramach której Bank udzielił spółce MOJ S.A. kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1 500 000,00 zł na poniższych warunkach:
- okres kredytowania: do dnia 18.11.2016 r.
- cel kredytowania: finansowanie bieżącej działalności ,
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie:
-Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku,
- Oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
-Poręczenie GK FASING SA,
-Hipoteka umowna na nieruchomości położonej w Katowicach-Zarzeczu.
3/ aneks do umowy o kredyt złotowy obrotowy rewolwingowy, w ramach której Bank udzielił spółce MOJ S.A. kredytu w rachunku kredytowym w kwocie 3 000 000,00 zł na poniższych warunkach:
- okres kredytowania. do dnia 18.11.2016 r.,
- cel kredytowania: finansowanie bieżącej działalności .
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie:
-Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku,
- Oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
-Poręczenie GK FASING SA ,
-Hipoteka umowna na nieruchomości położonej w Katowicach-Zarzeczu.
Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień: 30.09.2015 r. wynosił 37 332 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm