pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: MIRACULUM (MIR)

Pełna nazwa MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. M. KASPRZAKA 2/LOK. 8 01-211 WARSZAWA
Telefon (22) 203 48 85
Prezes Tomasz Sarapata
Fax (22) 205 06 05
WWW www.miraculum.pl
E-mail inwestor@miraculum.pl
ISIN PLKLSTN00017

Komunikaty spółki: MIRACULUM (MIR)

2016-10-27 17:56 Rozszerzenie porozumienia akcjonariuszy zawartego w sprawie zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu i prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki
2016-10-25 09:09 Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r.
2016-10-21 15:30 Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r.
2016-10-14 16:01 Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
2016-10-14 15:58 Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
2016-10-14 15:56 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
2016-10-12 17:57 Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
2016-10-10 14:31 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 listopada 2016 roku
2016-10-10 14:24 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 listopada 2016 roku
2016-10-10 14:07 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
2016-10-05 11:23 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych.
2016-09-29 15:17 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.
2016-09-27 20:02 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
2016-09-21 09:24 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za sierpień 2016 roku
2016-09-16 18:45 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych.
2016-09-16 15:12 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 15 września 2016 r.
2016-09-16 09:24 Powołanie osób nadzorujących.
2016-09-16 09:15 Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Miraculum S.A. w dniu 15 września 2016 r.
2016-09-16 09:11 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 września 2016 r.
2016-09-13 13:35 Zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki do poziomu powyżej progu 5% w trybie art. 69 ustawy o ofercie
2016-09-05 15:22 Informacja o zawarciu aneksu do umowy dotyczącej przeniesienia własności akcji emitenta na podmiot zależny od prezesa zarządu Miraculum.
2016-08-31 18:47 Prognoza finansowa na 2016 rok
2016-08-31 18:45 Raport półroczny P 2016
2016-08-25 20:00 Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 września 2016 r.
2016-08-18 08:06 Informacja o przychodach ze sprzedaży oraz marży za lipiec 2016 roku
2016-08-16 20:38 Informacja o odstąpieniu od przydziału obligacji serii AG1.
2016-08-09 17:39 Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych.
2016-07-22 16:47 Przydział obligacji serii AI
2016-07-18 18:57 Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości
2016-07-18 18:41 Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm