pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Bank Millennium SA (MIL)

Pełna nazwa BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. STANISŁAWA ŻARYNA 2 A 02-593 WARSZAWA
Telefon (022) 598-10-50
Prezes Joao Bras Jorge
Fax (022) 598-10-58
WWW www.bankmillennium.pl
E-mail ir@bankmillennium.pl
ISIN PLBIG0000016

Komunikaty spółki: Bank Millennium SA (MIL)

2016-10-28 07:32 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016
2016-10-28 07:30 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016
2016-10-17 18:05 Zalecenie nadzorcze w sprawie zmiany dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych.
2016-10-17 18:03 Zalecenie nadzorcze w sprawie zmiany dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych.
2016-10-10 18:48 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie identyfikacji Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na Bank bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym.
2016-10-10 18:46 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie identyfikacji Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na Bank bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym.
2016-09-07 17:31 Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.
2016-09-07 17:28 Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.
2016-08-17 18:45 Informacja dotycząca postępowania administracyjnego KNF i otrzymania przez Bank opinii Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie zidentyfikowania przez KNF Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia bufora innej instytucji o znacz
2016-08-17 18:44 Informacja dotycząca postępowania administracyjnego KNF i otrzymania przez Bank opinii Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie zidentyfikowania przez KNF Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia bufora innej instytucji o znacz
2016-08-04 17:06 Informacja od agencji ratingowej Fitch.
2016-08-04 17:05 Informacja od agencji ratingowej Fitch.
2016-07-28 15:32 Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.
2016-07-28 15:30 Informacja w sprawie procesu wymiany akcji d. BIG BANK Spółka Akcyjna na akcje Banku Millennium S.A.
2016-07-26 07:33 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-26 07:30 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-06-29 15:12 Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.
2016-06-29 15:10 Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.
2016-06-22 16:01 Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.
2016-06-22 16:00 Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.
2016-06-15 15:51 Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.
2016-06-15 15:47 Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.
2016-06-08 15:48 Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.
2016-06-08 15:46 Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.
2016-06-06 14:10 Zmiany w składzie Zarządu Banku Millennium S.A.
2016-06-06 14:06 Zmiany w składzie Zarządu Banku Millennium S.A.
2016-05-25 15:36 Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.
2016-05-25 15:31 Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.
2016-05-18 16:50 Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.
2016-05-18 16:47 Nabycie przez Bank Millennium S.A. własnych dłużnych papierów wartościowych.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm