pieniadz.pl

Milkiland NV
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2016

14-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2016
_kwartał_ _rok_
dla emitentуw papierуw wartoњciowych prowadz№cych dziaіalnoњж wytwуrcz№, budowlan№, handlow№ lub usіugow№
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według as of and for the three months ending 31 March 2016
w walucie EUR
data przekazania: 2016-05-14
MILKILAND N.V.
_pełna nazwa emitenta_
MILKILAND N.V. Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
1093HP Amsterdam
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Reinwardtstraat 232
_ulica_ _numer_
+38 044 369 52 53
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
1234 1234
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od do kwartał_y_ narastająco / okres od do 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od do kwartał_y_ narastająco / okres od do
I. Revenue 36465 46687
II. EBITDA 2035 1907
III. Operating profit 1 -962
IV. Profit _loss_ before tax -16194 -36078
V. Net profit _loss_ -16442 -35170
VI. Cash flows provided by _used in_ operating activities 921 3051
VII. Cash flows used in investing activities -816 -683
VIII. Cash flows _used in_ provided by financing activities -109 -1948
IX. Total net cash flow -4 420
X. Total assets 173450 212250
XI. Current liabilities 130295 132582
XII. Non-current liabilities 16170 20594
XIII. Share capital 3125 3125
XIV. Total equity 26985 59074
XV. Weighted average number of shares 31250 31250
XVI. Profit _loss_ per ordinary share, EUR cents -52,25 -111,55
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-10-11

+ więcej
  • EUR euro 4,3097 -0,28%  -1,20gr
  • USD dolar 3,9145 -0,21%  -0,81gr
  • GBP funt 4,8929 +2,00%  +9,58gr
  • CHF frank 3,9192 -0,88%  -3,46gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm