pieniadz.pl

NFI Midas SA
Zezwolenie na zniesienie dematerializacji akcji spółki Midas S.A.

26-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
MIDAS
Temat
Zezwolenie na zniesienie dematerializacji akcji spółki Midas S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Midas S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 26 lipca 2016 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego _"Komisja"_ z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu _zniesienie dematerializacji akcji_. Komisja określiła w decyzji termin zaprzestania podlegania przez Spółkę obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na dzień 9 sierpnia 2016 r.

Po otrzymaniu przedmiotowej decyzji Komisji Spółka złożyła wniosek o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wniosek o ustanie uczestnictwa Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z dniem 9 sierpnia 2016 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-16

+ więcej
  • EUR euro 4,6928 +0,20%  +0,96gr
  • USD dolar 4,6282 +1,81%  +8,23gr
  • GBP funt 5,5711 +0,64%  +3,54gr
  • CHF frank 4,8784 +0,96%  +4,66gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm