pieniadz.pl

NFI Midas SA
Przystąpienie spółki zależnej do Umowy Kredytów

29-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
MIDAS
Temat
Przystąpienie spółki zależnej do Umowy Kredytów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Midas S.A. _"Spółka"_ informuje o przystąpieniu w dniu 29 czerwca 2016 r. przez jej jednostkę zależną Aero 2 sp. z o.o. _"Aero 2"_ do umowy kredytów _ang. Senior Facilities Agreement_ z dnia 21 września 2015 r. _z późniejszymi zmianami_, której stronami są m. in. Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel sp. z o.o., Spółka oraz inne spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka _"Umowa Kredytów"_ oraz do powiązanej z nią umowy pomiędzy wierzycielami _"Umowa Między Wierzycielami"_ _ang. Intercreditor Agreement_. Spółka informowała już wcześniej o Umowie Kredytów oraz Umowie Między Wierzycielami w raporcie bieżącym nr 36/2016 z dnia 27 maja 2016 r.

Aero 2 przystąpiło do Umowy Kredytów jako dodatkowy kredytobiorca _ang. Additional Borrower_ oraz dodatkowy poręczyciel _ang. Additional Guarantor_ i do Umowy Między Wierzycielami jako dłużnik _ang. Debtor_.

Aero 2 przystąpiło do Umowy Kredytów i Umowy Między Wierzycielami na podstawie zawartej w dniu 27 czerwca 2016 r. umowy przystąpienia _ang. Accession Deed_. Przystąpienie stało się skuteczne z dniem 29 czerwca 2016 r., po spełnieniu przez Aero 2 pewnych warunków przewidzianych w Umowie Kredytów.

W związku z przystąpieniem Aero 2 do Umowy Kredytów i Umowy Między Wierzycielami ustanowione zostały zabezpieczenia na aktywach Spółki o znacznej wartości, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 47/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.

Umowa Kredytów została uznana za znaczącą w związku z tym, że jej wartość przekracza 10% przychodów grupy kapitałowej Spółki za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm