pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Mewa SA (MEW)

Pełna nazwa MEWA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BELWEDERSKA 23 00-761 WARSZAWA
Telefon (84) 688 11 00; (84) 686-04-26
Prezes Anna Rzyszkiewicz
Fax 084 686-08-31
WWW www.mewa.com.pl
E-mail info@mewa.com.pl
ISIN PLMEWA000012

Komunikaty spółki: Mewa SA (MEW)

2014-08-29 22:39 Skonsolidowany raport półroczny PS 2014
2014-08-29 22:37 Raport półroczny P 2014
2014-08-27 22:55 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
2014-05-15 18:10 Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2014
2014-05-15 18:10 Raport kwartalny Q 1/2014
2014-05-10 17:02 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Mewa S.A.
2014-05-10 16:58 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Mewa S.A.
2014-04-30 19:58 Skonsolidowany raport roczny RS 2013
2014-04-30 19:57 Raport roczny R 2013
2014-04-17 23:49 Zbycie aktywów znacznej wartości.
2014-04-15 22:41 Zawarcie porozumienia zmieniającego warunki znaczącej umowy.
2014-04-01 18:29 Informacja dotycząca stosowania przez Emitenta Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
2014-03-06 23:27 Rejestracja zmian Statutu Spółki.
2014-03-01 00:05 Zmiana terminu publikacji strategii działania Mewa S.A.
2014-02-28 23:08 Raport kwartalny Q 4/2013
2014-02-28 23:02 Skonsolidowany raport kwartalny QS 4/2013
2014-01-31 23:11 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.
2013-12-18 21:49 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Mewa S.A. w dniu 12 grudnia 2013 r
2013-12-17 23:17 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Mewa S.A.
2013-12-13 22:41 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mewa S.A. w dniu 12 grudnia 2013r
2013-12-13 22:33 Zmiana terminu publikacji strategii działania Mewa S.A.
2013-12-12 21:57 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
2013-11-14 23:01 Q
2013-11-14 22:59 QS
2013-11-14 22:05 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS.
2013-11-06 15:49 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mewa S.A. na dzień 12 grudnia 2013r
2013-11-05 17:50 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Mewa S.A.
2013-10-31 22:42 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Mewa S.A.
2013-10-28 11:55 Oferta zbycia spółki zależnej.
2013-10-24 21:56 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Mewa S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm