pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Macrologic SA (MCL)

Pełna nazwa MACROLOGIC SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KŁOPOTOWSKIEGO 22 03-717 WARSZAWA
Telefon (22) 511 81 15; 222 566 222
Prezes Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz
Fax (022) 511-81-16
WWW www.macrologic.pl
E-mail office@macrologic.pl
ISIN PLMCSFT00018

Komunikaty spółki: Macrologic SA (MCL)

2016-11-04 16:03 Transakcje osoby zarządzającej
2016-10-18 00:01 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016
2016-10-03 19:51 Transakcje osoby zarządzającej
2016-09-26 12:40 Transakcje osoby blisko związanej z osobą zarządzającą
2016-09-21 13:13 Transakcje osoby blisko związanej z osobą zarządzającą
2016-09-20 12:47 Transakcje osoby zarządzającej
2016-09-19 18:20 Ujawnienie stanu posiadania (zbycie znacznego pakietu akcji)
2016-09-19 18:19 Transakcje osob zarządzających
2016-09-19 13:43 Ujawnienie stanu posiadania (zbycie znacznego pakietu akcji)
2016-09-15 22:59 Nabycie akcji własnych
2016-08-24 13:53 Publikacja oferty odkupu akcji
2016-08-11 16:48 Oferta odkupu akcji
2016-07-29 00:02 PSr
2016-07-08 13:35 Istotna zmiana zobowiązań
2016-07-06 21:40 Zawarcie umowy istotnej
2016-06-17 18:43 Wprowadzenie Indywidualnego Standardu Raportowania
2016-06-17 18:42 Uchwalenie polityki informacyjnej spółki
2016-06-17 18:40 Uchwalenie polityki dywidendowej spółki
2016-06-16 13:49 Uchwała podjęta przez Radę Nadzorczą w sprawie nabycia akcji własnych
2016-06-15 11:29 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
2016-04-28 18:00 Zmiana wartości znaczącej umowy
2016-04-20 16:15 Decyzja KNF o nałożeniu kary finansowej
2016-04-18 00:06 QSr
2016-03-24 06:52 Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na ZWZA Macrologic w dniu 23 marca 2016 r.
2016-03-24 06:52 Uchwały podjęte przez ZWZA Macrologic SA w dniu 23 marca 2016 r.
2016-03-21 17:54 Transakcje członka organu spółki
2016-02-19 16:13 Wybór biegłego rewidenta
2016-02-19 16:11 Propozycja podziału zysku za rok obrotowy 2015
2016-02-19 13:32 Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia
2016-02-08 00:06 RS

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm