pieniadz.pl

MCI Management SA
Wartość gwarancji finansowej udzielonej przez emitenta [i warunki finansowe, na jakich została udzielona gwarancja finansowa]

12-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 96 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-12
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Wartość gwarancji finansowej udzielonej przez emitenta [i warunki finansowe, na jakich została udzielona gwarancja finansowa]
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital S.A. _dalej: "Spółka"_ raportem bieżącym o numerze 14/2016 informował, iż w dniu 10 marca 2016 r. Spółka udzieliła gwarancji finansowej w związku z planowaną emisją obligacji _dalej: "Obligacje"_ przez MCI.Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent"_ _dalej: "Gwarancja"_. Raportem bieżącym o numerze 21/2016 Zarząd Spółki informował o wartości gwarancji finansowej udzielonej przez Spółkę w zw. z emisją Obligacji przez Emitenta o łącznej wartości nominalnej 600.000.000 koron czeskich.
W dniu 11 października 2016 r. Emitent wyemitował Obligacje o łącznej wartości nominalnej 99.000.000 koron czeskich _około 15.671.700 złotych*_. Gwarancja stanowi zabezpieczenie określonych w Gwarancji zobowiązań z tytuły Obligacji do kwoty nie wyższej niż 130% łącznej wartości nominalnej faktycznie wyemitowanych Obligacji, powstałych do dnia 8 kwietnia 2021 r. Tym samym Gwarancja, po emisji z dnia 11 października 2016 r., opiewa na kwotę 908.700.000 koron czeskich _około 143.847.210 złotych*_. W związku z emisją Obligacji, w dniu 11 października 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Spółką oraz MCI.Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI Spółka komandytowo-akcyjna, na mocy której Spółka pobierać będzie wynagrodzenie z tytułu udzielonej Gwarancji. Zgodnie z umową, wynagrodzenie to będzie wynosić 1% od wartości zabezpieczenia w ujęciu rocznym.

* przyjmując, że 1 korona czeska odpowiada wartości 0,1583 złotego.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-09-17

+ więcej
  • EUR euro 4,3410 +0,34%  +1,48gr
  • USD dolar 3,9412 +0,76%  +2,96gr
  • GBP funt 4,8882 +0,56%  +2,73gr
  • CHF frank 3,9649 +0,38%  +1,49gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm