pieniadz.pl

Libet SA
Wybór podmiotu do: (a) przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2016 roku, (b) badania sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitało

02-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-02
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Wybór podmiotu do: _a_ przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2016 roku, _b_ badania sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za rok 2016.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. _"Spółka"_ działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami_ w związku z §25 Rozporządzenia, niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki dnia 2 czerwca 2016 roku podjęła uchwałę o wyborze Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19 _00-854 Warszawa_, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446833, jako podmiotu uprawnionego któremu Spółka powierzy: _a_ przegląd sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2016 roku, _b_ badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za rok 2016.

Umowa z wybranym biegłym zostanie zawarta celem i na czas przeglądu i badania wskazanych wyżej sprawozdań finansowych.

Spółka korzystała dotychczas z usług wybranego w/w biegłego co do przegląd sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2015 roku oraz badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za rok 2015. Nadto Spółka korzystała z usług Deloitte Audyt Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19 _00-854 Warszawa_, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000031236, a wybrany audytor tj. Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie _KRS 0000446833_, powstał poprzez przekształcenie Deloitte Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS 0000031236_.

Spółka korzystała z usług Deloitte Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS 0000031236_ w zakresie dotyczącym Spółki jak i grupy kapitałowej LIBET S.A. między innymi co do przeglądu/badania sprawozdań finansowych _jednostkowych jak i skonsolidowanych_ za poprzednie lata obrotowe. Szerszy opis współpracy z tym audytorem zamieszczono w poprzednich raportach bieżących dotyczących wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-31

+ więcej
  • EUR euro 4,6755 -0,10%  -0,46gr
  • USD dolar 4,2934 -0,25%  -1,09gr
  • GBP funt 5,3107 -0,13%  -0,70gr
  • CHF frank 4,6856 -0,26%  -1,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm