pieniadz.pl

Libet SA
Zmiana stanu posiadania akcji – zawiadomienie LEGG MASON TFI S.A. z 16/05/2016.

16-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-16
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji – zawiadomienie LEGG MASON TFI S.A. z 16/05/2016.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 16 maja 2016 roku otrzymał zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Legg Mason Akcji Skoncentrowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego _dalej wszystkie w/w fundusze zwane są "Funduszami"_ w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku _Dz.U.2013.1382, z późniejszymi zmianami, "Ustawa"_.

Przedmiotem zawiadomienia było wskazanie, iż dnia 4 maja 2016 roku przeprowadzono transakcje sprzedaży akcji Spółki, co wpływa na zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed dniem przeprowadzenia transakcji na rachunkach Funduszy znajdowano się 7.523.670 akcji Spółki, co stanowiło 15,05 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 7.523.670 głosów z tych akcji, co stanowiło 15,05 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na moment przekazania niniejszego zawiadomienia na rachunkach Funduszy znajduje się 6.873.058 akcji Spółki, co stanowi 13,75 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniającym do 6.873.058 głosów z tych akcji, co stanowi 13,75 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-23

+ więcej
  • EUR euro 4,6817 -0,15%  -0,71gr
  • USD dolar 4,3011 -1,05%  -4,56gr
  • GBP funt 5,2966 -0,78%  -4,19gr
  • CHF frank 4,6970 -0,39%  -1,84gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm