pieniadz.pl

Libet SA
Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2016.

29-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2016.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie §103 ust. 1 w związku z §103 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014, poz. 133, "Rozporządzenie") Zarząd LIBET S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż raporty okresowe LIBET S.A., o których mowa w Rozporządzeniu, za rok 2016 będą publikowane w następujących terminach:

(1) raport za pierwszy kwartał (2016 r.) – 13 maja 2016 roku;
(2) raport półroczny (2016 r.) – 15 sierpnia 2016 roku;
(3) raport za trzeci kwartał (2016 r.) – 9 listopada 2016 roku;
(4) raport roczny (2016 r.) – 17 marca 2017 roku (przy czym LIBET S.A., w zgodzie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie odrębnie publikowała raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku).

Niezależnie od powyższego LIBET S.A. wskazuje, iż raport okresowy (roczny) za rok 2015 zostanie – zgodnie z raportem bieżącym numer 1/2015 z dnia 13 stycznia 2015 roku – opublikowany dnia 18 marca 2016 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-31

+ więcej
  • EUR euro 4,6755 -0,10%  -0,46gr
  • USD dolar 4,2934 -0,25%  -1,09gr
  • GBP funt 5,3107 -0,13%  -0,70gr
  • CHF frank 4,6856 -0,26%  -1,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm