pieniadz.pl

Libet SA
Podpisanie listu intencyjnego z Gerwing Steinwerke GmbH (uzupełnienie informacji).

30-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-30
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego z Gerwing Steinwerke GmbH (uzupełnienie informacji).
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze zmianami) w nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym numer 18/2015 z dnia 30 września 2015 roku dotyczących podpisania listu intencyjnego, którego treść dotyczy planowanego nabycia przez Spółkę 50 proc. (pięćdziesięciu procent) udziałów spółki prawa niemieckiego Gerwing Sachsen GmbH & Co KG będącej właścicielem zakładu produkcyjnego płyt betonowych z segmentu Top Premium, Spółka informuje, iż przedmiotowe zamierzenia pozostają w pełni aktualne.

Aktualnie trwają prace związane z finalizacją projektu i zamknięciem transakcji, których zakończenie planowane jest najpóźniej na koniec pierwszego kwartału 2016 roku.

O przeprowadzeniu transakcji Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-11-30

+ więcej
  • EUR euro 4,3492 +0,38%  +1,65gr
  • USD dolar 3,9810 +0,84%  +3,32gr
  • GBP funt 5,0350 +0,57%  +2,84gr
  • CHF frank 4,5510 +1,06%  +4,79gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm