pieniadz.pl

Libet SA
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki.

25-09-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-25
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §5 ust. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133) niniejszym informuje, iż dnia 24 września 2015 roku Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Andrzej Bartos zawiadomił Spółkę, iż ze skutkiem od dnia 29 października 2015 roku składa rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd wyraża podziękowanie Panu Andrzej Bartos za jego udział i zaangażowanie w prace Rady Nadzorczej Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm