pieniadz.pl

Libet SA
Zmiana stanu posiadania akcji – zawiadomienie LEGG MASON TFI S.A. z 21/07/2015.

21-07-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-21
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji – zawiadomienie LEGG MASON TFI S.A. z 21/07/2015.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka") informuje, iż w dniu 21 lipca 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ("Legg Mason Parasol FIO"), Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Legg Mason Akcji Skoncentrowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Legg Mason Akcji 500+ Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej wszystkie w/w fundusze zwane są "Funduszami") w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U.2013.1382, z późniejszymi zmianami, "Ustawa").

Przedmiotem zawiadomienia było wskazanie, iż dnia 16 lipca 2015 roku przeprowadzono transakcje sprzedaży akcji Spółki, co wpływa na zmniejszenie udziału Legg Mason Parasol FIO w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Przed dniem przeprowadzenia transakcji na rachunkach Legg Mason Parasol FIO znajdowano się 5.089.007 akcji Spółki, co stanowiło 10,18 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 5.089.007 głosów z tych akcji, co stanowiło 10,18 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Na moment przekazania niniejszego zawiadomienia na rachunkach Legg Mason Parasol FIO znajduje się 4.950.000 akcji Spółki, co stanowi 9,90 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniającym do 4.950.000 głosów z tych akcji, co stanowi 9,90 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uwzględniając art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a, w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy, zawiadomiono nadto Spółkę, iż w dniu 16 lutego 2015 r. przeprowadzono transakcje sprzedaży akcji Spółki, co wpływa na zmniejszenie udziału Funduszy w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przed dniem przeprowadzenia transakcji na rachunkach Funduszy znajdowało się 8.008.529 akcji Spółki, co stanowiło 16,02 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 8.008.529 głosów z tych akcji, co stanowiło 16,02 % na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Na moment przekazania niniejszego zawiadomienia na rachunkach Funduszy znajduje się 7.708.344 akcji Spółki, co stanowi 15,42 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 7.708.344 głosów z tych akcji, co stanowi 15.42 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-27

+ więcej
  • EUR euro 4,6065 -0,03%  -0,12gr
  • USD dolar 4,3622 +0,32%  +1,37gr
  • GBP funt 5,2997 +0,03%  +0,17gr
  • CHF frank 4,7590 -0,14%  -0,67gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm