pieniadz.pl

Libet SA
Korekta (uzupełnienie) punktu 3.10 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 oraz punktu 3.10 sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014.

17-07-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-17
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Korekta (uzupełnienie) punktu 3.10 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 oraz punktu 3.10 sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z §6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133, z późniejszymi zmianami), niniejszym raportem bieżącym informuje o konieczności dokonania korekty raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014 w punkcie 3.10 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 oraz w punkcie 3.10 sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014. Korekta polega na dodaniu szczegółowych informacji i nie zmienia prawdziwości prezentowanych uprzednio danych. Skorygowane raporty roczne zostaną opublikowane po zakończeniu sesji giełdowej w dniu 17 lipca 2015.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm