pieniadz.pl

Libet SA
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu co do zagospodarowania zysku LIBET S.A. za rok 2014.

27-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-27
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu co do zagospodarowania zysku LIBET S.A. za rok 2014.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu ("Spółka") działając w wykonaniu rekomendacji KNF z dnia 1 marca 2012 roku niniejszym informuje, iż w dniu 26 maja 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjął uchwałę, zgodnie z którą wyraziła pozytywną opinię o wniosku Zarządu wyrażonym w uchwale Zarządu z dnia 18 marca 2015 roku, na mocy której Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy aby zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 11.876.105,20 PLN (słownie: jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto pięć złotych i dwadzieścia groszy) został w całości przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

O w/w rekomendacji Zarządu Spółka informowała raportem bieżącym numer 4/2015 z dnia 19/03/2015.

Powyżej zaprezentowane stanowisko Rady Nadzorczej stanowi opinię o wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014. Wiążącą decyzję w tej sprawie – działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych – podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm