pieniadz.pl

Libet SA
Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 lipca 2013 roku.

30-07-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-30
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 lipca 2013 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych:

(1) w § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie"), w załączniku do niniejszego raportu bieżącego przedkłada treści uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 29 lipca 2013 roku ("NWZA");

(2) w § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia informuje, iż NWZA odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 planowanego porządku obrad tj. od wyboru komisji skrutacyjnej;

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,6069 -0,31%  -1,41gr
  • USD dolar 4,3269 -0,22%  -0,96gr
  • GBP funt 5,3020 -0,63%  -3,37gr
  • CHF frank 4,7752 -0,12%  -0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm