pieniadz.pl

Libet SA
Zmiana umowy znaczącej (zmiana warunków umowy kredytów – kredyt na rachunku bieżącym).

04-06-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-04
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zmiana umowy znaczącej (zmiana warunków umowy kredytów – kredyt na rachunku bieżącym).
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Emitent") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie") niniejszym informuje, iż dnia 3 czerwca 2013 roku (data podpisu Emitenta), Emitent zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. aneks numer 5 do umowy kredytów z dnia 23 marca 2011 roku, opisanej szczegółowo w prospekcie emisyjnym Emitenta.

Przedmiotem tego aneksu jest min. przedłużenie termin dopuszczalnego wykorzystania kredytu na rachunku bieżącym, do dnia 31 maja 2014 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm