pieniadz.pl

Libet SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.

24-05-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-24
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 21 czerwca 2013 roku, w Warszawie, na godzinę 15.00.

W załączeniu do niniejszego raportu, LIBET S.A. przedkłada pełne ogłoszenie o zwołaniu, jak i inne konieczne dokumenty.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,6069 -0,31%  -1,41gr
  • USD dolar 4,3269 -0,22%  -0,96gr
  • GBP funt 5,3020 -0,63%  -3,37gr
  • CHF frank 4,7752 -0,12%  -0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm