pieniadz.pl

Libet SA
Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2013.

03-01-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-03
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2013.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie §103 ust. 1 w związku z §103 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie") Zarząd LIBET S.A. niniejszym informuje, iż raporty okresowe LIBET S.A., o których mowa w Rozporządzeniu, za rok 2013 będą publikowane w następujących terminach:
(1) raport za pierwszy kwartał (2013 r.) – 15 maja 2013 roku;
(2) raport półroczny (2013 r.) – 30 sierpnia 2013 roku;
(3) raport za trzeci kwartał (2013 r.) – 14 listopada 2013 roku;
(4) raport roczny (2013 r.) – 21 marca 2014 roku (przy czym LIBET S.A., w zgodzie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie odrębnie publikowała raportu okresowego za IV kwartał 2013 roku).

Niezależnie od powyższego LIBET S.A. wskazuje, iż raport okresowy (roczny) za rok 2012 zostanie – zgodnie z raportem bieżącym numer 1/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku – opublikowany dnia 21 marca 2013 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm