pieniadz.pl

Libet SA
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (LIBET S.A. / LIBET 2000 sp. z o.o.).

27-12-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-27
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej (LIBET S.A. / LIBET 2000 sp. z o.o.).
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) niniejszym informuje, iż dnia 27 grudnia 2012 roku Zarządy LIBET S.A (pożyczkodawca) i LIBET 2000 sp. z o.o. (pożyczkobiorca – spółka zależna w 100% od LIBET S.A.) zawarły aneks do umowy pożyczki z dnia 23 grudnia 2009 roku (zmienionej uprzednio aneksem z dnia 28 grudnia 2010 roku, oraz aneksem z dnia 28 grudnia 2011 roku) szczegółowo opisanej w punkcie 22 prospektu emisyjnego.

Mocą zawartego aneksu postanowiono przesunąć termin zwrotu pożyczki o jeden rok tj. zwrot pożyczki nastąpi do dnia 29 grudnia 2013 roku.

Niezależnie od powyższego LIBET S.A. wskazuje, iż pożyczka będąca przedmiotem w/w umowy jest spłacana przez LIBET 2000 sp. z o.o. stosowanie do posiadanych przez dłużnika środków finansowych. W latach 2010, 2011 i 2012 sumarycznie (niezależnie od zapłaconych odsetek) LIBET 2000 sp. z o.o. spłaciła 10.093.000,00 PLN kwoty zobowiązania głównego.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm