pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Lentex SA (LTX)

Pełna nazwa LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 54 42-700 LUBLINIEC
Telefon (034) 35-15-600; 35-15-620
Prezes Wojciech Hoffman
Fax (34) 3515601
WWW www.lentex.com.pl
E-mail lentex@lentex.com.pl
ISIN PLLENTX00010

Komunikaty spółki: Lentex SA (LTX)

2005-07-29 16:47 Ustanowienie zastawu
2005-07-25 19:09 Przyjęcie akcji do KDPW
2005-07-08 17:42 Podpisanie globalnego kontraktu z niemiecką firmą BBCon GmbH
2005-06-29 07:40 Lista akcjonariuszy powyżej 5 % na NWZA
2005-06-28 08:27 Wybór podmiotu uprawnionego do badania
2005-06-27 16:57 Zmiana treści prospektu emisyjnego
2005-06-24 20:17 Odwołanie Prezesa Zarządu
2005-06-24 20:16 Uchwały powzięte przez NWZA
2005-06-15 08:14 Projekty uchwał na NWZA w dniu 24-06-2005 r.
2005-06-14 08:31 Zawiadomienie o nabyciu akcji
2005-06-13 09:24 Uruchomienie oddziału zamiejscowego
2005-06-02 17:07 Zwołanie NWZA
2005-05-31 08:19 Oświadczenie dotyczące przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego.
2005-05-23 08:33 Lista akcjonariuszy powyżej 5 % na WZA
2005-05-13 16:51 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2005
2005-05-12 09:48 Informacja dotycząca wypłaty dywidendy
2005-05-11 09:43 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2005-05-10 17:22 Uchwały podjęte na WZA w dniu 10-05-2005 r.
2005-05-06 17:16 Zmiana terminu przekazania raportu za I kwartał 2005 r.
2005-04-29 08:00 Projekty Uchwał na WZA w dniu 10-05-2005 r.
2005-04-27 07:45 Zawiadomienie o zbyciu akcji
2005-04-21 09:30 Ocena Rady Nadzorczej ze sprawozdania finansowego
2005-04-15 16:54 Zwołanie WZA
2005-04-07 17:42 Lista osób uprawnionych do objęcia akcji w ramach programu opcji menedżerskich
2005-04-07 07:53 Emisja obligacji zamiennych na akcje
2005-04-05 09:13 Uzupełnienie do raportów rocznych za 2004 rok
2005-04-01 09:37 Zatwierdzenie szczegółowych warunków emisji obligacji
2005-03-24 17:22 Sprzedaż wydzielonej części przedsiębiorstwa
2005-03-21 17:26 Skonsolidowany raport roczny SA-RS
2005-03-21 17:10 Raport roczny SA-R 2004

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm