pieniadz.pl

Lentex SA
Nabycie znacznego pakietu akcji własnych w celu umorzenia

22-12-2004


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 23 / 2004
Data sporządzenia: 2004-12-22
Skrócona nazwa podmiotu przesyłającego raport
LENTEX
Temat
Nabycie znacznego pakietu akcji własnych w celu umorzenia
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 6 RO - nabycie/zbycie przez emitenta lub j.z. papierów emitenta
Treść raportu:
Zgodnie z art. 148 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 49 poz. 447, z późn. zm.). Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. w Lublińcu informuje, że na podstawie Uchwały nr 19 WZA z dnia 08-04-2004 r. w sprawie wyrażenia zgodny na zakup akcji w celu umorzenia, Spółka "Lentex" S.A. w ramach przeprowadzonej w dniu
21-12-2004 r. pozasesyjnej transakcji pakietowej nabyła 600.000 szt. akcji własnych po cenie 23,00 zł. za jedna akcję.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 2,05 zł.
Nabyty pakiet stanowi 9,67 % kapitału akcyjnego i daje 600.000 głosów (9,67 %) na WZA, celem jego nabycia jest umorzenie własnych akcji.

W wyniku powyższej transakcji nabycia akcji własnych "Lentex" S.A. posiada 779.940 szt. akcji własnych, stanowiących 12,57 % kapitału akcyjnego i dający 779.940 głosów ( 12,57%) na WZA

W okresie najbliższych 12 miesięcy Spółka nie zamierza zwiększyć udziału w ogólnej liczbie głosów.
Rodzaj papierów
akcje własne
Liczba akcji
600 000
Średnia cena w zł:
23,00
Udział % w kapitale zakładowym nabytych/zbytych papierów wartościowych:
9,67
Udział % w ogólnej liczbie głosów z papierów posiadanych łącznie przez emitenta i jednostek od niego zależnych
12,57
Umorzenie

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-05-26

+ więcej
  • EUR euro 4,5242 +0,47%  +2,12gr
  • USD dolar 4,2156 +0,39%  +1,62gr
  • GBP funt 5,2074 +0,27%  +1,39gr
  • CHF frank 4,6634 +0,58%  +2,71gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm