pieniadz.pl

Lentex SA
Znaczny pakiet akcji

17-01-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 2 / 2005
Data sporządzenia: 2005-01-17
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Znaczny pakiet akcji
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 21 RO - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. otrzymał w dniu 17-01-2005 r. informację iż zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 158a ust. 3 pkt 3 lit.b w związku z art. 147 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447, z późn. zm.) Commercial Union Investment Management (Polska) S.A. (CUIM) informuje, iż w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, w skład zarządzanych przez CUIM portfeli papierów wartościowych, w dniu 11 stycznia 2005 r. wchodziło 332.487 szt. akcji spółki "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, stanowiących 5,36 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 332.487 głosów, co stanowi 5,36 % ogólnej liczby głosów na WZA przy uwzględnieniu głosów wynikających z akcji własnych będących w posiadaniu Spółki, a powyższy pakiet stanowi 6,13 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki po odliczeniu głosów wynikających z akcji własnych będących w posiadaniu Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-05-26

+ więcej
  • EUR euro 4,5242 +0,47%  +2,12gr
  • USD dolar 4,2156 +0,39%  +1,62gr
  • GBP funt 5,2074 +0,27%  +1,39gr
  • CHF frank 4,6634 +0,58%  +2,71gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm