pieniadz.pl

Lentex SA
Projekty uchwał na NWZA w dniu 14-10-2005

04-10-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 41 / 2005
Data sporządzenia: 2005-10-04
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Projekty uchwał na NWZA w dniu 14-10-2005
Podstawa prawna
§ 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
Treść raportu:
U C H W A Ł A Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 14 października 2005r.

w sprawie: wyłączenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1
Wyłącza się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.

* Jeżeli będzie taka komisja.


U C H W A Ł A Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 14 października 2005r.

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej.

W związku z rezygnacją z pełnienia funcki członka Rady Nadzorczej Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna złożoną z dniem 26 września 2005 r. przez Pana Piotra Gawrysia – Przewodniczącego Rady Nadzorczej - spowodowaną jego wyborem na funkcję Prezesa Zarządu Spółki i wygasnięciem jego mandatu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spólka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, po przeprowadzeniu głosowania tajnego uchwala co następuje:

§ 1
Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna
w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybrało do Rady Nadzorczej Pana / Panią
który/a w głosowaniu tajnym otrzymał/a ………………….. głosów za wyborem.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów :

- za uchwałą ............................ głosów,
- przeciwko uchwale ............... głosów,
- wstrzymujących się .............. głosów.Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,6069 -0,31%  -1,41gr
  • USD dolar 4,3269 -0,22%  -0,96gr
  • GBP funt 5,3020 -0,63%  -3,37gr
  • CHF frank 4,7752 -0,12%  -0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm