pieniadz.pl

Lentex SA
Powołanie Członka Zarządu

28-10-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 49 / 2005
Data sporządzenia: 2005-10-28
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Powołanie Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. w Lublińcu informuje, że Rada Nadzorcza na podstawie uchwały nr 4 z dnia 27 października 2005 r. powołała w skład Zarządu Pana Tomasza Sędkowskiego.
Powołanie nastąpiło z dniem 27 paźdzeirnika 2005 r.


WYKSZTAŁCENIE
- Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii 2004
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów
(Praca Doktorska pt.: Zarządzanie instytucjami wspólnego inwestowania na rynkach finansowych)

- Master of Business Administration 1998
University of Minnesota

- Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania 1998
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

- Magister ekonomii 1992
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek: handel zagraniczny


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

- Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1999 – czerwiec 2005
Członek Zarządu

- Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A. 1997 - 1998
Kierownik Wydziału Zarządzania Aktywami, doradca inwestycyjny

- Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. 1995 – 1997
Kierownik Wydziału Zarządzania Portfelem, doradca inwestycyjny

- Sport Trio Sp. z o.o., (firma handlowa) 1991 - 1994
Wspówłaściciel

DODATKOWE INFORMACJE:

- Licencje: Doradca w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (Nr 45) 1995
Makler Papierów Wartościowych (Nr 1093) 1994

Pan Tomasz Sędkowski ma 39 lat.

Pan Tomasz Sędkowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tomasz Sędkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.


Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 26 RO

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,6069 -0,31%  -1,41gr
  • USD dolar 4,3269 -0,22%  -0,96gr
  • GBP funt 5,3020 -0,63%  -3,37gr
  • CHF frank 4,7752 -0,12%  -0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm