pieniadz.pl

Lentex SA
Ustanowienie zastawu

03-01-2006


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 1 / 2006
Data sporządzenia: 2006-01-03
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Ustanowienie zastawu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, informuje że w dniu 02-01-2006 r. otrzymał wiadomość, iż Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział XII Gospodarczy – Rejestru Zastawów, postanowieniem z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt KA.XII.NsRejZa 22741/05/563, dokonał zmiany wpisu do rejestru zastawów pod numerem pozycji rejestru 1133421, nr wpisu 2, w ten sposób, że w rubryce 6 wykreślił wysokość kwoty 7.500.000 zł i wpisał 18.000.000 zł.
Wpis dotyczy ustanowienia zastawu zastawcy – Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna w Lublińcu, ul. Powstańców 54, na rzecz zastawnika ING Bank Śląski Spółka Akcyjna w Katowicach ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice,
jako najwyższej kwoty zabezpieczenia wierzytelności Banku, w związku z udzieleniem przez ING Bank Śląski Spółka Akcyjna kredytu bankowego "Lentex" S.A. w wysokości 12.000.000,00 zł. (dwanaście milionów złotych), na mocy umowy kredytowej z dnia 06 lipca 2005r. , zmienionej aneksem z dnia 12 grudnia 2005r.
Podstawą dokonanego wpisu jest aneks nr 1, z dnia 12 grudnia 2005r., do umowy Nr 0502005001000671/02 ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do gatunku z dnia 06 lipca 2005r., którym
w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego "Lentex" S.A. kredytu w rachunku bankowym w wysokości 12.000.000 zł., ustanowiony został zastaw rejestrowy na rzecz Banku w postaci zapasów wyrobów gotowych – wykładziny o łącznej wartości ustalonej na podstawie wartości księgowej, wynoszącej w dniu zawarcia umowy 5.000.000,00 zł. (słownie: pięć milionów złotych), zlokalizowanych w magazynie "Lentex" S.A w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54.
Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości przyjęto wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) EURO.
Pomiędzy "Lentex" S.A., osobami zarządzającymi i nadzorującymi "Lentex" S.A a ING Bank Śląski i osobami nim zarządzającymi brak jest powiązań.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 1 RO

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,6069 -0,31%  -1,41gr
  • USD dolar 4,3269 -0,22%  -0,96gr
  • GBP funt 5,3020 -0,63%  -3,37gr
  • CHF frank 4,7752 -0,12%  -0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm