pieniadz.pl

Lentex SA
Ustanowienie zastawu

10-01-2006


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 2 / 2006
Data sporządzenia: 2006-01-10
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Ustanowienie zastawu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. w Lublińcu informuje, że w dniu 09 stycznia 2006 r. otrzymał wiadomość, że Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział XII Gospodarczy - Rejestru Zastawów, postanowieniem z dnia 16-12-2005 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt KA.XII.NsRejZa.22749/05/771 wpisał do rejestru zastawów, ustanowienie zastawu Zastawcy-Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna w Lublińcu , ul. Powstańców 54 na rzecz Zastawnika – ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Katowice ul. Sokolska 34, w postaci: zapasy wyrobów gotowych - włókniny o łącznej wartości, ustalonej na podstawie wartości księgowej wynoszącej w dniu zawarcia umowy tj. 12-12-2005 r. 4.000.000 zł. (cztery miliony złotych ) stanowiących inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny. Numer pozycji katalogu B 3 . Miejsce położenia ( lokalizacja ) zbioru - magazyn zastawcy w Lublińcu , ul. Powstańców 54 . Sposób oznakowania przedmiotu zastawu - zewnętrznie widoczny .
Zastaw został ustanowiony na podstawie umowy Nr 8842005001001160/05 ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do gatunku z dnia 12-12-2005 r., tytułem zabezpieczenia kredytu w rachunku bankowym udzielonego "Lentex" S.A. na podstawie umowy kredytowej z dnia 06-07-2005 r. na kwotę 12 000 000 zł. (dwanaście milionów złotych). Zastaw został wpisany w Rejestrze Zastawów pod pozycją 2001885 . W rubryce 6 oznaczona została najwyższa kwota zabezpieczenia do wysokości 18.000.000,00 zł (osiemnascie milionów złotych).
Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znaczącej wartości, przyjęto wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) Euro.
Pomiędzy "Lentex" S.A., osobami zarządzającymi i nadzorującymi "Lentex" S.A. a ING Bank Śląski i osobami nim zarządzającymi brak jest powiązań.

Podstawa prawna: Par 5 ust. 1 pkt 1 RO

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,6069 -0,31%  -1,41gr
  • USD dolar 4,3269 -0,22%  -0,96gr
  • GBP funt 5,3020 -0,63%  -3,37gr
  • CHF frank 4,7752 -0,12%  -0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm