pieniadz.pl

Lentex SA
Rejestracja podwyższenia kapitału zakladowego

12-01-2006


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 3 / 2006
Data sporządzenia: 2006-01-12
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakladowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów "LENTEX" S.A., w Lublińcu informuje, że w dniu 11 stycznia 2006 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 09 stycznia 2006 r., oznaczone sygnaturą akt Cz. XVII NS-REJ. KRS/7662/5/846, którym Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 11.121.373 zł. do kwoty 11.164.423 zł w związku z emisją 21.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie Uchwały nr 29 WZA z dnia 08-04-2004 r. w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariusz prawa poboru w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcjii menedżerskich.
Łączna ilość akcji po zarejestrowaniu wynosi 5.446.060, co daje 5.446.060 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Struktura kapitału zakładowgo po rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego przedstawia się nastepująco: liczba akcji ogólem5.446.060, w tym: akcji serii A 3.805.000, akcji serii B 1.500.000, akcji serii C 120.060 oraz serii D 21.000 szt.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 9 RO

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,6069 -0,31%  -1,41gr
  • USD dolar 4,3269 -0,22%  -0,96gr
  • GBP funt 5,3020 -0,63%  -3,37gr
  • CHF frank 4,7752 -0,12%  -0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm