pieniadz.pl

Lentex SA
Zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty

19-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-19
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zawarcie umowy znaczącej otwarcia lokaty
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu _dalej "Spółka"_ zawiadamia, że w dniu 18 sierpnia 2016 roku Spółka zawarła z Bankiem Millennium S.A z siedzibą w Warszawie umowę otwarcia lokaty oraz otwarła lokatę na kwotę 57.500.000,00 zł _słownie: pięćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych_. Oprocentowanie lokaty ustalono na warunkach rynkowych. Lokata została zawarta na okres od 18 sierpnia 2016 roku do 05 września 2016 roku.

Umowa, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa ta nie przewiduje również postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu lokaty.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż wartość lokaty przekracza poziom 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Spółki za poprzedni rok obrotowy, zgodnie z opublikowanym przez Spółkę skonsolidowanym raportem rocznym obejmującym poprzedni rok obrotowy .

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-29

+ więcej
  • EUR euro 4,6356 +0,03%  +0,16gr
  • USD dolar 4,3697 -0,83%  -3,65gr
  • GBP funt 5,3464 -0,31%  -1,67gr
  • CHF frank 4,8030 +0,12%  +0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm