pieniadz.pl

Lentex SA
Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 07.06.2016r.

07-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-07
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 07.06.2016r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu _dalej "Spółka"_ przekazuje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _dalej "ZWZ"_, które odbyło się w dniu 07 czerwca 2016 roku. Podjęte przez ZWZ uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7_ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2014 r., poz. 133 tj. z późn. zm._.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm